Skip links

Zakelijk

Bent u ondernemer? Ondernemers willen ondernemen en zich meestal zo weinig mogelijk bezighouden met juridische zaken. Ondernemers ervaren wet- en regelgeving soms als een belemmering. Die wet- en regelgeving kan u en uw onderneming echter ook beschermen en bijdragen aan uw succes. De specialisten van Notariskantoor Rosenberg Polak weten hoe zij u als ondernemer kunnen ondersteunen met juridisch advies op maat. Wij signaleren juridische risico’s en wij dragen waar mogelijk oplossingen aan om die risico’s zoveel mogelijk te beperken. Daarbij nemen wij u graag zoveel mogelijk werk uit handen, zodat u zich op uw eigen werk kunt blijven richten.

Wij hebben voor ondernemers specialisten op elk notarieel rechtsgebied:

Bent u inmiddels overtuigd? Wilt u meer redenen om voor Notariskantoor Rosenberg Polak kiezen?

ondernemingsrecht

oprichting van rechtspersonen (besloten vennootschap, stichting, vereniging, naamloze vennootschap)

aangaan personenvennootschappen (vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap)

statutenwijzigingen

herstructureringen

certificering van aandelen

levering van aandelen

aandeelhoudersovereenkomsten

fusies en overnames, splitsingen

bedrijfsopvolging of bedrijfsbeëindiging

legalisaties

vastgoed

projectontwikkeling

commercieel vastgoed

vraagstukken betreffende BTW en overdrachtsbelasting

koopaktes, aktes van levering, hypotheekaktes

splitsing in appartementsrechten

uitgifte in erfpacht

vestiging van erfdienstbaarheden, opstalrechten

familierecht, erfrecht en vermogensplanning

testamenten

samenlevingsovereenkomsten

huwelijksvoorwaarden

afwikkeling nalatenschappen

verdeling na echtscheiding

estate planning

schenkingen

levenstestamenten

volmachten