Skip links

Disclaimer

U bevindt zich op de website van Notariskantoor Rosenberg Polak (www.rosenbergpolak.nl).

De toegang tot de informatie op deze website is kosteloos, doch houdt noodzakelijkerwijze de integrale kennisname en aanvaarding in van de hiernavolgende mededelingen en voorwaarden.

De informatie die u aantreft op deze website over ons kantoor en over onze diensten kunnen fouten bevatten. Hoewel wij onze uiterste best doen om alle informatie zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele beschadigende consequenties voortkomend uit het gebruik van deze website. Wij zien derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

Deze website bevat algemene informatie en geldt niet als volledig bindend en dwingend advies inzake een specifieke aangelegenheid, van welke aard ook. De inhoud van deze site kan op geen enkele wijze de adviezen van advocaat, notaris of enig ander adviseur vervangen.

Notariskantoor Rosenberg Polak heeft verschillende maatregelen genomen om de website, de programmatuur en de verstuurde mailberichten te controleren op- en vrijwaren van virussen of andere schadelijke aspecten die een computer of IT-systeem zouden kunnen aantasten of beschadigen. Het is echter de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze site om alle noodzakelijke maatregelen te nemen tot bescherming en vrijwaring van diens eigen computer of IT-systeem, alsmede te beoordelen of de website van Notariskantoor Rosenberg Polak, alsmede de door deze verstuurde e-mails, bijlagen ed. veilig zijn om respectievelijk gebruikt en/of geopend te worden.