Skip links

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Notariskantoor Rosenberg Polak volgen binnenkort.

Artikel 1

Overeenkomstig de voorschriften van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) heeft elke notaris die lid is van de KNB zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken.

Artikel 2

De verzekeringsvoorwaarden van deze door de KNB voorgeschreven verzekering zijn als volgt:

  • verzekerde som: € 25.000.000,- als maximum per gebeurtenis per notaris per jaar;
  • jaarmaximum: € 50.000.000,- per verzekeringsjaar en per notaris;
  • verzekerden: notarissen, waarnemend (kandidaat-)notarissen, oud-notarissen en erfgenamen van overleden notarissen in Nederland.