Rosenberg Polak

Den Haag

internationale wijk

Ons kantoor is gelegen in de internationale wijk van Den Haag, nabij het internationaal tribunaal en Europol.

Notariskantoor Rosenberg Polak

Eisenhowerlaan 114
2517 KM Den Haag
T 070 338 29 50
F 070 338 29 59
E info@rosenbergpolak.nl

Postadres
Postbus 96903
2509 JH Den Haag

De erfenis in goede banen

Het overlijden van een dierbare is al erg genoeg. In zo’n zware periode staat uw hoofd niet naar de afwikkeling van de erfenis. Ons kantoor staat u bij met advies en neemt voor u de juiste stappen.

Verklaring van erfrecht

Krijgt u een erfenis? Dan is het raadzaam om een verklaring van erfrecht op te laten stellen. Daarin wordt antwoord gegeven op verschillende vragen. Is er een testament en wat staat daarin beschreven? Wie zijn de erfgenamen en voor welke delen van de erfenis? In het geval van meerdere erfgenamen maakt een verklaring van erfrecht duidelijk wie er eventueel volmacht krijgt en namens alle erfgenamen handelt. Ook is zo’n verklaring nodig om bijvoorbeeld partnerpensioen te verkrijgen of bankrekeningen te deblokkeren.

Verklaring van executele

Komt iemand te overlijden, dan kan de bank zijn of haar rekening blokkeren. De persoon die is aangewezen om de nalatenschap af te wikkelen, de executeur, kan met een verklaring van executele weer bij de rekening om betalingen te doen. Zo’n verklaring maken wij graag voor u in orde.

Aangifte erfbelasting

Over een erfenis wordt erfbelasting geheven. Ons kantoor kan de aangifte erfbelasting voor u verzorgen. Daarbij kijken wij hoe de erfbelasting zoveel mogelijk kan worden beperkt voor de erfgenamen.

Verdeling

Vaak gaat de verdeling van de nalatenschap tussen de erfgenamen in goede harmonie. Mocht het toch problemen opleveren, dan kunnen wij adviseren en bemiddelen. Onze rol is ook noodzakelijk als er een erfgenaam minderjarig is of onder curatele staat. Een notariële akte is ook nodig als het bij de verdeling gaat om onroerend goed.