Rosenberg Polak

Den Haag

internationale wijk

Ons kantoor is gelegen in de internationale wijk van Den Haag, nabij het internationaal tribunaal en Europol.

Notariskantoor Rosenberg Polak

Eisenhowerlaan 114
2517 KM Den Haag
T 070 338 29 50
F 070 338 29 59
E info@rosenbergpolak.nl

Postadres
Postbus 96903
2509 JH Den Haag

Vertrouwd met familiezaken

Familierecht. We krijgen er allemaal mee te maken. Als we gaan samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan of kinderen krijgen. Maar ook als we nadenken over wat er met onze bezittingen moet gebeuren na ons overlijden.

Huwelijkse voorwaarden

Zonder huwelijkse voorwaarden trouwt u in gemeenschap van goederen. Dat betekent dat u na een scheiding beiden de helft van de gezamenlijke bezittingen én schulden krijgt. Het kan verstandig zijn om te kiezen voor huwelijkse voorwaarden. Bijvoorbeeld als een van de twee een eigen onderneming heeft en de ander niet wil laten opdraaien voor de gevolgen van een faillissement. Ons kantoor helpt u graag bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Dat kan vóór of na de trouwdag. Ervoor heeft de voorkeur, want dan zijn er minder procedures en dus kosten aan verbonden.

Partnerschapsvoorwaarden

Net als bij een huwelijk geldt bij geregistreerd partnerschap dat u en uw partner samen verder gaan in gemeenschap van goederen. Gaat u uit elkaar, dan krijgt u beiden de helft van de totale bezittingen en schulden. Kiest u echter voor partnerschapsvoorwaarden, dan kunt u de verdeling van onder meer bezittingen en schulden vastleggen. Notariskantoor Rosenberg Polak adviseert u hier graag over. En stelt samen met u voorwaarden op die aansluiten bij de wensen van u en uw partner.

Samenlevingscontract

Als u samenwoont zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan is er wettelijk niets voor u geregeld. In een samenlevingscontract leggen u en uw partner afspraken vast. Voor tijdens de samenwoning, zoals de betaling van de kosten van de huishouding. Voor het geval u uit elkaar gaat, zoals de verdeling van de gezamenlijke eigendommen. En afspraken over wat er gebeurt als een van de partners komt te overlijden. Er zijn pensioenfondsen die een samenlevingscontract als voorwaarde stellen voor een partnerpensioen. Zo’n contract verzorgen wij graag voor u. Samen met u.

Kinderen en voogdij

Krijgt u een kind en bent u niet getrouwd? Dan is het belangrijk een en ander vast te laten leggen. De vader heeft namelijk niet automatisch het gezag. Met alle gevolgen van dien als de relatie tot een einde komt. Ook is het belangrijk na te denken over voogdij. U kunt laten vastleggen wie de voogdij van uw kind op zich neemt, mochten u en uw partner komen te overlijden. Is er geen voogd aangewezen, dan doet de rechter dat.

Testamenten

Als u geen testament heeft en u komt te overlijden, dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Heeft u kinderen, dan kunnen die hun erfdeel pas opeisen als de langstlevende ouder is overleden. Met een testament bepaalt u zelf wat er met uw nalatenschap gebeurt. U kunt bijvoorbeeld andere erfgenamen benoemen, een goed doel of bepalen dat de erfenis alleen toekomt aan de erfgenamen en niet aan de partner van de erfgenamen. Maar in uw testament kunt u ook uw wensen vastleggen over bijvoorbeeld uw medische behandeling. Notariskantoor Rosenberg Polak heeft ruimte ervaring op het gebied van familierecht. Wij helpen u graag met het opstellen van uw testament.

Akte van schenking

Om te voorkomen dat uw erfgenamen te veel erfbelasting betalen over hun deel van de erfenis, kunt u ook tijdens uw leven geven: schenken. Uw kinderen of kleinkinderen profiteren van fiscaal voordeel. En u kunt uw schenking zelf meemaken. U kunt ook periodiek schenken aan één of meerdere goede doelen. Voor beide partijen is dat belastingvriendelijk. U kunt ook schenken op papier, bijvoorbeeld als uw vermogen is belegd in uw woning. Allemaal zaken om vast te leggen in een akte van schenking.

Akte van verdeling

Wordt uw relatie verbroken of gaat u scheiden, dan moeten onder meer uw huis en hypotheekschuld worden toebedeeld aan u en uw ex-partner. Dit leggen wij voor u vast in een akte van verdeling.